• ონავართა რუკა

  1. სლაიდი 1
  2. სლაიდი 2
  3. სლაიდი 3
  4. სლაიდი 4

გრიფინდორის ნივთები

სლიზერინის ნივთები

ჰაპლეპაფის ნივთები

რეივენქლოს ნივთები

სამკაულები

დობის ნივთები

ბროშები

დრაკოს ნივთები

მინიატურული წიგნები

ონავრების კოლექცია

სნეიპის ნივთები

ჭიქები